Kruidengeneeskunde

Kruidengeneeskunde is een zeer milde geneeskunde. Reeds in de oudheid werden mensen behandeld met stoffen die in de natuur voorhanden waren, zoals kruiden en planten. Ook nu nog bewijzen kruiden en planten ons een grote dienst bij allerlei klachten en kwalen. Deze kruiden worden bereid als thee of er worden aftreksels van gemaakt.

Tincturen, alsook capsules en tabletten kunnen als een natuurlijk medicijn gegeven worden. De lever en de nieren worden hierdoor niet of nauwelijks belast, dit in vergelijking met reguliere medicijnen.