Ziekte en Gezondheid

Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen.

Onderzoekers in Europa zagen de mogelijkheid om de verschillende frequentiepatronen van een normaal functionerend lichaam, alsmede van virussen, bacteriën,  parasieten, schimmels en toxinen te analyseren. De elektromagnetische trillingen van schadelijke substanties kunnen door Bioresonantietherapie worden gereduceerd of zelfs geëlimineerd door de juiste frequentiepatronen aan het lichaam terug te geven. Het is dus belangrijk om de energetische besturing van het lichaam, via elektromagnetische trillingen, in evenwicht en onder controle te krijgen.

  • Het menselijk en dierlijk lichaam zendt verschillende frequenties uit
  • Cellen, weefsels en organen hebben elk hun specifieke frequenties
  • De afzonderlijke frequenties staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar
  • Ze vormen het totaal frequentie spectrum van de patiënt, het individuele frequentiepatroon

De frequenties van een gezond persoon hebben een andere structuur dan van een ziek persoon. De frequenties van een gezonde mens zijn harmonisch en vrij van vervormingen, terwijl de frequenties van een zieke mens tevens disharmonische frequenties bevat.
Ook de in het lichaam opgeslagen frequenties van vreemde stoffen, zoals amalgaan, bacteriën en pesticiden verstoren het frequentiebeeld.
Ziekte en gezondheid uiten zich in het individuele frequentiespectrum.