Gastro-intestinale therapie

Z’n 60% van een volwassen lichaam bestaat uit vloeistof. Dit is voornamelijk water. Twee derde van het vocht in je lichaam is intracellulair en zit binnenin je lichaamscellen. De rest van de vloeistof zit als extracellulair vocht buiten de cellen en rondom de cellen. Dit vocht/vloeistof is constant in beweging door het lichaam heen.

Van groot belang is het evenwicht te vinden tussen het intracellulaire en het extracellulaire vocht. Indien dit evenwicht niet aanwezig is gaat het lichaam een poging doen om het evenwicht te herstellen en dan worden we ziek. Het lichaamsvocht kan verstoord raken door:  ongezonde voeding,  stress, milieu, slechte vertering van voedsel, medicijnen, enz. Ontzurings-, reinigings- en vastenkuren worden gebruikt om de lichaamsvochten  te reinigen van toxische en belastende stoffen. Ontzurings-, reinigings- en vastenkuren.