top of page

Laboratorium

Indien het zinvol is voor de behandeling kan, in overleg met elkaar, gekozen worden voor aanvullend laboratorium-onderzoek. Natuurlijk complementair (aanvullend naast de reguliere gezondheidszorg). Vanuit mijn praktijk werk ik daarvoor samen met een laboratorium. Enkele mogelijke onderzoeken zijn:


•    Feces-onderzoek Basis Screening Darm: dit is een ontlastingsonderzoek dat een zeer diepgaand beeld geeft van de         

     conditie van het darmslijmvlies (leaky gut), de darmflora, eventuele overgroei van pathogene bacteriën en schimmels en de

     conditie van het darm-gerelateerde immuunsysteem.


•    IgG-bloedtest: met deze bloedtest kan een vertraagde voedselallergie (IgG-gerelateerde voedselallergie) worden

     vastgesteld die diverse soorten klachten tot gevolg kan hebben (huidklachten, hoofdpijn, spierpijn-fibromyalgie)


•    Bloedtest: deze test kan zinvol zijn bij vage klachten en geeft een beeld van de vitaliteit, en brengt in een vroeg stadium

     orgaanverstoringen aan het licht, evenals tekorten aan mineralen en vitaminen.

Geen vergoeding mogelijk via ziektekostenverzekering.


 

bottom of page